کاربران در وبسایت ساخت و ساز ایران با استفاده از امکانات زیر میتوانند به اطلاعات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند:

راه اول) پس از ورود به وبسایت، از نوار جستجو میتوانند مستقیما کسب و کار و یا فرد مورد نظر خود را جستجو کرده و نتایج آنرا مشاهده نمایند، برای بررسی جزئیات هر نتیجه با کلیک برروی آن و ورود به صفحه ی اختصاصی مربوط به آن مورد، میتوان اطلاعات بیشتری را مشاهده کرد.

راه دوم) کاربران میتوانید برای دریافت اطلاعات مورد نظر خود از طریق مجموعه های موجود در نوار اصلی وبسایت اقدام نمایند، برای ارائه و معرفی کسب و کارهای تخصصیتر، مجموعه ها در طبقه های مختلف ارائه شده است، که کاربران میتوانند با انتخاب مجموعه و زیر مجموعه ی مورد نظر اطلاعات مربوط به آنرا مشاهده نمایند.

راه سوم) کاربران میتوانند برای مشاهده کسب و کارها و افراد مربوط به شهر خود، از طریق "لیست کشویی استان و شهر" موجود در نوار اصلی، استان و شهر مورد نظر را انتخاب و اطلاعات مربوطه را مشاهده کنند.